Αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου 17/4 Π.Ι.Ν.

Περιφέρεια Ιονίων ΝήσωνΣυνεδρίασε με τηλεδιάσκεψη το περιφερειακό συμβούλιο Ιονίων νήσων στις Αλυκές Ποταμού.
Το Π.Σ. αποφάσισε κατά πλειοψηφία τον ορισμό του Π.Τ.Α. Ιονίων Νήσων ως υπολόγου διαχειριστή του συνολικού προϋπολογισμού του έργου ¨BIG¨ που εντάσσεται στο πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2002-2013.
Ο βασικός στόχος του έργου είναι η ενίσχυση και βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των τοπικών και περιφερειακών διοικήσεων, ώστε να παρακολουθούνται και προστατεύονται πιο αποτελεσματικά τα είδη και οι περιοχές Natura 2000.
Το έργο επίσης θα υιοθετήσει κοινές διασυνοριακές στρατηγικές και θα συνδράμει τους παράγοντες σε θέματα που αφορούν στη διαχείριση και αξιοποίηση περιοχών Natura 2000. Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων συμμετέχει ως επικεφαλής εταίρος με προϋπολογισμού. 540.000,00€. Συμμετέχουν επίσης η Περιφέρεια Ηπείρου, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το ΤΕΙ Ηπείρου, η Περιφέρεια Απουλίας, του Μπάρι, το Πανεπιστήμιο του Σαλέντο και το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο του Μπάρι.
Το Σώμα ενέκρινε ομόφωνα την τροποποίηση του προσχεδίου ετήσιου προγράμματος δράσης της Π.Ι.Ν. Οι τροποποιήσεις αφορούν την εγγραφή νέων έργων σε Κέρκυρα και Ζάκυνθο, την αύξηση πιστώσεων σε εγγεγραμμένα έργα, όπως η αύξηση πίστωσης κατά 9.475,05€ του εγγεγραμμένου έργου «Δράσεις Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Κέρκυρας» της Π.Ε.ΚΕΡΚΥΡΑΣ, που από 41.008,04€ διαμορφώνεται σε 50.483,09€. -Την αύξηση πίστωσης κατά 15.000€ του εγγεγραμμένου έργου «Δράσεις Πολιτισμού – Αθλητισμού 2015» της Π.Ε.ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ, που από 20.000€ διαμορφώνεται σε 35.000€. Επίσης ομόφωνα εγκρίθηκε η αναμόρφωση προϋπολογισμού της Π.Ι.Ν.
Ομόφωνα εγκρίθηκαν επίσης:
• η σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Π.Ι.Ν. και του Κερκυραϊκού Γυμναστικού Συλλόγου για το έργο: ¨ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ¨.
• η σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Π.Ι.Ν./Π.Ε. και του Δήμου Κέρκυρας για το έργο: ¨ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΣΤΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΜΠΕΝΙΤΣΩΝ¨.

Ημερομηνία: Απριλίου 17, 2015