Η εισήγηση του Δημάρχου Λευκάδας για τα Ταμειακά Διαθέσιμα

Εισήγηση σχετικά με την ΠΝΠ για τα ταμειακά διαθέσιμα.

Η εισήγηση του Δημάρχου Λευκάδας, όπως διατυπώνεται στο Δελτίο Τύπου για το Δ.Σ. της 29 Απριλίου 2015

Έπειτα από τις διευκρινίσεις που έδωσαν τα αρμόδια κυβερνητικά στελέχη, αλλά και ο ίδιος ο πρωθυπουργός κατά τη συνάντηση με τους εκπροσώπους της ΚΕΔΕ και την Ένωση Περιφερειαρχών, η Δημοτική Αρχή εισηγείται θετικά για τη μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων που δεν θα επηρεάσει την καθημερινή λειτουργία του Δήμου, ενώ αποτελεί ολιγόμηνο μέτρο που θα καταστεί προαιρετικό κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. 

Εισήγηση σχετικά με την ΠΝΠ για τα ταμειακά διαθέσιμα.

Με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής, η κυβέρνηση προχώρησε στην υποχρεωτική μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων των φορέων του Δημοσίου στον ειδικό λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδος.

Στο ενδιάμεσο διάστημα ανώτερα κυβερνητικά στελέχη, αλλά και ο ίδιος ο πρωθυπουργός πραγματοποίησαν συναντήσεις με τους εκπροσώπους των συλλογικών οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δίνοντας περαιτέρω διευκρινίσεις για την αιφνίδια ενέργεια της κυβέρνησης.

Έπειτα, λοιπόν, από τις διευκρινίσεις και δεσμεύσεις που έχουν παρασχεθεί σημειώνουμε τα ακόλουθα:

  • Η εν λόγω μεταφορά αποτελεί έναν προσωρινό χειρισμό, μια μορφή διευκόλυνσης της βραχυπρόθεσμης ταμειακής ρευστότητας για τη χώρα. Βασικός σκοπός της είναι να χρησιμοποιηθούν τα ταμειακά διαθέσιμα αν χρειαστεί για την έκδοση repos, δηλαδή τίτλων βραχυπρόθεσμου, έως 15 ημερών, δανεισμού του κράτους. Σε μια περίοδο ιδιαίτερα κρίσιμη για την πατρίδα μας, καθώς η διαπραγμάτευση με τους εταίρους- δανειστές κορυφώνεται, είναι αυτονόητο ότι το σύνολο της Πολιτείας και κοινωνίας οφείλει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να συμβάλει στην επιτυχή για τον λαό και την πατρίδα μας έκβασή της. Εξίσου αυτονόητο είναι ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση οφείλει να παράσχει τις αναγκαίες διευκολύνσεις ώστε να ξεφύγει η χώρα από την οικονομική ασφυξία που έχει επιβληθεί, καθώς είναι ο μόνος τρόπος να εξασφαλίσει και η ίδια η Τ.Α. τα συμφέροντα και τις επιδιώξεις της. Πολύ απλά: αν βουλιάξει η χώρα, δεν θα σωθούν οι Δήμοι και οι Περιφέρειες από μόνοι τους.
  • Ιδιαίτερα σημαντικό θεωρούμε το γεγονός ότι η μεταφορά γίνεται με τρόπο που είναι οικονομικά προς το συμφέρον των ΟΤΑ αφού το επιτόκιο στην ΤτΕ είναι μεγαλύτερο, ενώ σε περίπτωση έκτακτων συνθηκών είναι ασφαλέστερο τα διαθέσιμα να βρίσκονται στην Τράπεζα της Ελλάδας.
  • Καταλυτική σημασία έχουν οι διευκρινίσεις και δεσμεύσεις που δόθηκαν για την εξαίρεση από τη δέσμευση των ταμειακών διαθεσίμων των Δήμων των χρημάτων που αφορούν στα ανταποδοτικά τέλη. Η σημασία έγκειται όχι μόνο στο οικονομικό επίπεδο, αλλά κυρίως στη διαφύλαξη της ουσίας και του χαρακτήρα της έννοιας της αυτοδιοίκησης.
  • Σχετικά με την επιλογή να γίνει η ρύθμιση με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, αυτή –όπως διευκρινίστηκε- σχετίζεται με το κατεπείγον των συνθηκών και με τον σύντομο και κρίσιμο χρόνο που ενδεχομένως θα προκύψει ανάγκη του προσωρινού εσωτερικού δανεισμού. Με αυτόν τον τρόποεπιβεβαιώνεται και εμμέσως ο προσωρινός χαρακτήρας της ενέργειας, την στιγμή που η έκδοσηrepos είναι δυνητική για την κυβέρνηση και δεν έχει υλοποιηθεί προς το παρόν.
  • Καταλυτικής σημασίας είναι το γεγονός ότι η μισθοδοσία του προσωπικού του Δήμου είναι απολύτως εξασφαλισμένη. Όπως έχει ξεκαθαριστεί, ακόμα και στην περίπτωση που τελικά θα εκδοθούν repos, αυτά θα έχουν αποκλειστικά βραχυχρόνια διάρκεια και θα αφορούν μόνο τα διαθέσιμα που οι Δήμοι και οι Περιφέρειες δεν έχουν άμεσα ανάγκη, αφού ρητά προσδιορίζεται ότι εξαιρούνται του πεδίου εφαρμογής της ΠΝΠ τα χρηματικά διαθέσιμα που αφορούν τις ανάγκες των ΟΤΑ σε ορίζοντα 15νθημέρου. Επομένως μισθοδοσία και λοιπές τρέχουσες λειτουργικές ανάγκες είναι απολύτως εξασφαλισμένες. Ακόμα και στην υποθετική περίπτωση κατά την οποία κάποιος Δήμος ή κάποια Περιφέρεια υποστεί εξ αυτού του χειρισμού ζημία, προβλέπεται ρητά ότι έχει δικαίωμα αποζημίωσης από το Δημόσιο.

Σε κάθε περίπτωση, δεν θα επιτρέψουμε η συγκεκριμένη ενέργεια να αποτελέσει προηγούμενο για αμφισβήτηση της αυτοτέλειας των ΟΤΑ και της ανάγκης για διαρκή δημοκρατική διαβούλευση της κυβέρνησης με τους αιρετούς των Δήμων και των Περιφερειών και τα συλλογικά μας όργανα.

Την ίδια στιγμή, δεν θα επιτρέψουμε για μικροπολιτικές σκοπιμότητες να τεθεί σε κίνδυνο η πορεία της χώρας μας. Έπειτα από πέντε χρόνια λιτότητας και μνημονίου, όταν η Αυτοδιοίκηση αποτέλεσε ένα από τα μεγαλύτερα θύματα με περικοπή της χρηματοδότησης και του προσωπικού της και με ουσιαστική υπονόμευση της αυτοτέλειάς της (επισημαίνουμε ότι θεσμοί όπως το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας εγκρίθηκε με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου) ο τόπος μας αγωνίζεται να κάνει μια νέα αρχή. Αυτή η νέα αρχή πρέπει να γίνει με όρους αλληλεγγύης μεταξύ πολιτών, αλλά και θεσμών, με όρους αλληλοσεβασμού του ρόλου που ο καθένας μας υπηρετεί και με την προσοχή στραμμένη στο παρόν και το μέλλον της πατρίδας μας.