Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δικτύωσης Workshops – VisitStudies – FamTrips

Επιμελητήριο Λευκάδος

Το Επιμελητήριο Λευκάδας κάνει γνωστό στα μέλη του που ασχολούνται με την παραγωγή προϊόντων ότι στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος δικτύωσης «WorkshopsVisitstudiesFamTrips» θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη των τοπικών παραγωγών στην Κέρκυρα στις 4 και 5 Μαΐου 2015, το οποίο αποσκοπεί στην εξοικείωση τους με το εν λόγω πρόγραμμα.

Επίσης, υπογραμμίζεται ότι στόχος της δράσης «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δικτύωσης WorkshopsVisitStudiesFamTrips» είναι η γνωριμία και δικτύωση/ διασύνδεση των τοπικών παραγωγών τόσο με το ευρύ κοινό όσο και με ειδικά κοινά (άλλους παραγωγούς, επιχειρήσεις) και μέσω αυτής επιτυγχάνεται η ανάδειξη και προβολή της τοπικής ταυτότητας, η δικτύωση με άλλους φορείς/ επιχειρήσεις/ παραγωγούς του εσωτερικού και του εξωτερικού, η ενεργοποίηση συνεργασιών.

Για όλους τους παραπάνω λόγους καλούνται οι παραγωγοί προϊόντων του Νομού Λευκάδας να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής στην εν λόγω δράση μέχρι την Παρασκευή 24/4/2015 επικοινωνώντας στο τηλέφωνο 2645022686 (αρμόδια υπάλληλος Πανωραία Λάζαρη).

Υπογραμμίζεται ότι: α) θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας, β) τα έξοδα μετάβασης στην Κέρκυρα θα καλυφθούν από το Επιμελητήριο.

 

Για τη Διοικητική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Σωτήρης Σκιαδαρέσης