Προσλήψεις 10 εργαζομένων στο δήμο Ιωαννίνων

10 συνολικά εργάτες πρόκειται να προσληφθούν στον Δήμο Ιωαννιτών το προσεχές διάστημα.

Συγκεκριμένα δέκα εργαζόμενοι Υ.Ε. στην αποκομιδή απορριμάτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών.

Δείτε τη προκήρυξη εδώ.