Εθελοντική καθαριότητα στη Νικιάνα την Κυριακή 10 Μαΐου