Εκπαίδευση προσωπικού της Ελ.Ασ. από Υπηρεσίες Ελέγχου Διαβατηρίων

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε χθες (14-05-2015), η υλοποίηση Δράσης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων «Εκπαίδευση προσωπικού από Υπηρεσίες Ελέγχου Διαβατηρίων», η οποία πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης και της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Βόρειας Ελλάδας, σε Αθήνα και Βέροια αντίστοιχα.

Στην εν λόγω Δράση εκπαίδευσης συμμετείχαν συνολικά σαράντα οκτώ (48) στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας από Υπηρεσίες Ελέγχου Διαβατηρίων, σε δύο (2) εκπαιδευτικές σειρές, διάρκειας δέκα (10) ημερών η κάθε μία, κατά το χρονικό διάστημα από 04-05 έως 14-05-2015.

Ειδικότερα, στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας, στην Αθήνα, μετεκπαιδεύτηκαν τριάντα (30) στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας και στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Βόρειας Ελλάδος, στη Βέροια Ημαθίας, μετεκπαιδεύτηκαν δεκαοκτώ (18) στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας.

Σκοπός της εκπαίδευσης ήταν η κατάρτιση των εκπαιδευόμενων σε θέματα ελέγχου διαβατηρίων και αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, αλλά και η γενικότερη ενημέρωσή τους σε θέματα που θα συμβάλλουν στην καλύτερη αντιμετώπιση ζητημάτων κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, αναπτύχθηκαν οι ακόλουθες θεματικές ενότητες:

  • Έλεγχος της κυκλοφορίας των προσώπων.
  • Έλεγχος γνησιότητας ταξιδιωτικών και λοιπών εγγράφων.
  • Διαχείριση παράνομων μεταναστών στα σύνορα.
  • Συνεργασία και ασφάλεια.

Στην κατάρτιση και υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος, για την επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων, συνέβαλαν καθοριστικά καταρτισμένοι διδάσκοντες.

Στην αποχαιρετιστήρια εκδήλωση της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης στην Αθήνα, η επίδοση των πιστοποιητικών στους εκπαιδευόμενους πραγματοποιήθηκε από τον Διοικητή της Σχολής, Ταξίαρχο Αθανάσιο Κατσάρα.

Στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Βορείου Ελλάδος, στο Πανόραμα Βέροιας, σε αντίστοιχη τελετή, τα πιστοποιητικά σπουδών επιδόθηκαν στους εκπαιδευόμενους, από τον Διοικητή της Σχολής, Αστυνομικό Υποδιευθυντή Διονύσιο Κούγκα.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων και κατά 25%  από εθνικούς πόρους.