Ενημέρωση για την Ημερίδα Δανείων Νησιωτικής Επιχειρηματικότητας

Επιμελητήριο Λευκάδος

Ενημερωτική Ημερίδα  για δάνεια Νησιωτικής Επιχειρηματικότητας

Το Επιμελητήριο Λευκάδας κάνει γνωστό ότι πραγματοποιήθηκε τη Τετάρτη 6 Μαΐου στην αίθουσα εκδηλώσεων του φορέα ημερίδα σχετικά με τα δάνεια νησιωτικής επιχειρηματικότητας του ΕΤΕΑΝ.

Η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε από στελέχη της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδας και αφορούσε τις δυνατότητες που παρέχονται στους επαγγελματίες να δανειοδοτούνται με εξαιρετικά ευνοϊκούς όρους.

Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα «Νησιωτική επιχειρηματικότητα» αφορά δάνεια που δίδονται μέσω του ΕΤΕΑΝ και με τη συνδρομή κεφαλαίων του ΕΣΠΑ. Είναι χαμηλότοκα ή άτοκα  ύψους από 10.000 έως 30.000 ευρώ, επενδυτικού σκοπού ή κεφαλαίου κίνησης, χωρίς επιβάρυνση με έξοδα  διαχείρισης φακέλου. Απευθύνεται σε νέες, υπό ίδρυση και υφιστάμενες επιχειρήσεις που έχουν έδρα ή πραγματοποιούν επένδυση σε νησιά και διαθέτουν επιλέξιμο κωδικό δραστηριότητας.

Επίσης, οι επαγγελματίες ενημερώθηκαν για το πρόγραμμα «Jeremie», που αφορά συγχρηματοδοτούμενα δάνεια για γενική επιχειρηματικότητα, επενδυτικού σκοπού ή κεφαλαίου κίνησης έως 500.000 ευρώ με ιδιαίτερα ευνοϊκό επιτόκιο διάρκειας  έως 10 έτη και με περίοδο χάριτος από 6 έως 12 μήνες.

Τέλος, αναφορά έγινε και στο πρόγραμμα «ΤΕΠΙΧ-Επιχειρηματική  Επανεκκίνηση», που αφορά χρηματοδότηση με ιδιαίτερα ευνοϊκή τιμολόγηση (επιτόκιο πλέον εισφοράς μόνο για το 50% του δανείου και χαμηλά έξοδα αξιολόγησης δανείου), ενώ τα δάνεια επενδυτικού σκοπού ή κεφαλαίου κίνησης από 10.000- 800.000 διάρκειας μέχρι 12 έτη , με περίοδο χάριτος έως 2 έτη.

Το Επιμελητήριο Λευκάδας φρονεί ότι η δανειοδότησή των επαγγελματιών με ελκυστικούς όρους αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επανεκκίνηση της οικονομίας δεδομένης μάλιστα της εξαιρετικά δυσμενούς συγκυρίας που έχει πλήξει την επιχειρηματικότητα.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα υποκαταστήματα των τραπεζών.

 

Για τη Διοικητική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Σωτήρης Σκιαδαρέσης