Ευχαριστήριο μήνυμα του Γυμνασίου Νυδριού προς την Ε.Τ.Ε.

Ευχαριστούμε την εταιρεία ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (Κατάστημα Λευκάδος – 399) για την προσφορά τεχνολογικού εξοπλισμού – λόγω ανανέωσης, στο σχολείο μας (2 εκτυπωτές τεχνολογίας lazer και ένα φωτοαντιγραφικό μηχάνημα).

Τετάρτη, 13 Μαΐου 2015

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΥΔΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ