Πρόσληψη δύο παθολόγων στο Νοσοκομείο Λευκάδας

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

Λευκάδα 30-4-2015

Προκηρύχτηκαν από το Υπουργείο Υγείας με την υπ αριθμ A2α/Γ.Π.οικ31280 της 29/4/2015 αναρτητέα στο διαδίκτυο με ΑΔΑ 7ΕΘΗ465ΦΥΟ-5ΛΟ.

δύο (2) Θέσεις επικουρικών ιατρών για το νομό Λευκάδος.

Συγκεκριμένα η μία θέση αφορά ειδικότητα Παθολογίας με θητεία για τρία(3) χρόνια στο νοσοκομείο Λευκάδος και η δεύτερη θέση για ειδικότητα Παθολογίας ή Γενικής Ιατρικής με θητεία για ένα (1) έτος για το Κέντρο Υγείας Βασιλικής

Η θέση της Παθολογίας για το νοσοκομείο επιδοτείται επιπλέον με 350 ευρώ επίδομα στέγασης-σίτισης μετά την τελευταία απόφαση της περιφέρειας.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές όπως αναφέρει η προκύρηξη από 30/4/2015 έως 15/5/2015.

Ελπίζουμε στην ανταπόκριση των συναδελφών ιατρών ώστε στο βαθμό του δυνατού να αρχίσουν να στελεχώνονται οι δομές Υγείας του νησιού μας!

Για τον Ιατρικό Σύλλογο

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Καραγιάννης