4ος Εθελοντικός Καθαρισμός στην Καρυά

Αυτή τη φορά θα καθαριστεί ο ιδιαίτερης ομορφιάς περιβάλλον χώρος του Γεφυριού Μάρκους.