Έκθεση Καλλιτεχνικού Εργαστηρίου Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Λευκάδας

Για πρώτη φορά φέτος το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) Λευκάδας με ιδιαίτερη χαρά παρουσιάζει έργα & κατασκευές των μαθητών του, τα οποία πραγματοποιήθηκαν κατά τη φετινή σχολική χρονιά στα πλαίσια τόσο του μαθήματος των Καλλιτεχνικών όσο και των Σχολικών δραστηριοτήτων και με την ενεργό συμμετοχή και συνεργασία εκπαιδευτικών, μαθητών άλλων σχολείων και τοπικών φορέων.

Το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Λευκάδας είναι σχολείο το οποίο ανήκει στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.) Λευκάδας και εντάσσεται στα ειδικά επαγγελματικά σχολεία. Απευθύνεται σε μαθητές /τριες με σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες που έχουν ολοκληρώσει την Α/θμια εκπαίδευση και έχουν αξιολογηθεί από τα αρμόδια Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα & ΚΕΔΔΥ.

Ευχαριστούμε θερμά την κυρία Δουβίτσα Ειρήνη για την αίθουσα της έκθεσης που μας παραχώρησε και για την συνεχή προσφορά της σε κάθε εκδήλωση του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ..

Σας περιμένουμε να γνωρίσετε τις καλλιτεχνικές δημιουργίες των μαθητών του σχολείου μας!

 

Εγκαίνια: Τετάρτη 10 Ιουνίου 2015 στις 10.30 π.μ.

Διάρκεια: Τετάρτη 10 & Πέμπτη 11 Ιουνίου 2015

Ώρες: 10.30 – 13.00 & 19.30 – 21.30

 

 

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΕΕΕΕΚ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Έκθεση ΕΕΕΕΚ στην ARTηρία