Ανακοίνωση του Επιμελητηρίου σχετικά με τις Θερινές Εκπτώσεις

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Είναι γεγονός ότι η παρούσα οικονομική συγκυρία είναι εξαιρετικά δύσκολη για όλους τους επαγγελματίες. Για το λόγο αυτό και δεδομένου ότι πολλοί συνάδελφοι ρωτούν εάν επιτρέπεται ή όχι η διενέργεια προσφορών κατά το χρονικό διάστημα μέχρι την έναρξη των εκπτώσεων, σας αποστέλλουμε συνημμένα το θεσμικό πλαίσιο της διενέργειας των περιόδων εκπτώσεων και προσφορών.

Υπογραμμίζουμε ότι οι προσφορές επιτρέπονται κανονικά, όπως άλλωστε ισχύει μετά την τροποποίηση του Ν. 3769/2009.  Ωστόσο, τριάντα (30) ημέρες πριν από την έναρξη των εκπτώσεων απαγορεύεται στους υπεύθυνους των εμπορικών καταστημάτων να ανακοινώνουν προς το κοινό εκπτώσεις με οποιονδήποτε τρόπο, ιδίως με διαφήμιση, επιστολές ή ανάρτηση διαφημιστικών πινακίδων.

Παρακαλούμε για τη τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Σκιαδαρέσης Σ. Σωτήριος

Δείτε το συνημμένο αρχείο με το νομικό κείμενο.