Απαραίτητο το Πιστοποιητικό Γνώσεως Ορθολογικής Χρήσης Φυτοφαρμάκων για τους Αγρότες

Ο Α.Σ ΛΕΥΚΑΔΑΣ «ΤΑΟΛ» κάνει γνωστό  ότι από 26-11-2015 οι αγρότες θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων για την αγορά τους από τα νομίμως λειτουργούντα καταστήματα.

Δελτίο Τύπου του Α.Σ. Λευκάδας “ΤΑΟΛ”

Η παρακολούθηση προγράμματος κατάρτισης στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων δεν είναι υποχρεωτική, σε αντίθεση με την υποχρέωση απόκτησης του πιστοποιητικού.

Στην ιστοσελίδα http://ppp-usercert.minagric.gr είναι διαθέσιμη δωρεάν  ψηφιακή εφαρμογή για τον αυτοέλεγχο των γνώσεων ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων με τις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που τίθενται στις εξετάσεις χορήγησης του συγκεκριμένου πιστοποιητικού.

Το πιστοποιητικό γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων χορηγείται στους ενδιαφερόμενους έπειτα από την συμμετοχή σε εξετάσεις που θα γίνουν σε πιστοποιημένα εξεταστικά κέντρα (ΚΕΚ). Η ισχύς του πιστοποιητικού θα είναι για πέντε χρόνια.

Το τέλος συμμετοχής στις εξετάσεις χορήγησης πιστοποιητικού ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων  ορίζεται από το Κράτος σε 25 € μέχρι 30-8-2015. Από 1-9-2015, το τέλος συμμετοχής ορίζεται σε 50 €.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται  στους φορείς Κατάρτισης και Πιστοποίησης (ΚΕΚ)  του νομού.

 

Λευκάδα 12-6-2015                                                                                           

                                                                                                     Α.Σ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

                                                                                                           «ΤΑΟΛ»