Διαβάστε την πλήρη Ελληνική Πρόταση προς τις Βρυξέλλες μεταφρασμένη

Την Ελληνική Πρόταση που τέθηκε στις διαπραγματεύσεις μετάφρασε το The Press Project.

Διαβάστε την ολόκληρη εδώ.