Ευχαριστήριο του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Λευκάδας

Τη προηγούμενη εβδομάδα, 10-11/6/2015, πραγματοποιήθηκε η 1η έκθεση του καλλιτεχνικού εργαστηρίου του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. (Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης) Λευκάδας, στην Αρτηρία.

Έκθεση Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. στην ARTηρία

Το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Λευκάδας είναι σχολείο που ανήκει τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας και εντάσσεται στα ειδικά επαγγελματικά σχολεία. Απευθύνεται σε μαθητές /τριες με σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες που έχουν ολοκληρώσει την Α/θμια εκπαίδευση και έχουν αξιολογηθεί από τα αρμόδια Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα & ΚΕΔΔΥ.

Έκθεση Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. στην ARTηρία

Η έκθεση περιελάμβανε έργα και κατασκευές των μαθητών του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., στα πλαίσια τόσο του εικαστικού εργαστηρίου όσο και των σχολικών δραστηριοτήτων και πραγματοποιήθηκε με την ενεργό συμμετοχή και συνεργασία εκπαιδευτικών, μαθητών άλλων σχολείων και τοπικών φορέων. Θα θέλαμε λοιπόν να ευχαριστήσουμε:

  • του μαθητές του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., του 2ου Γυμνασίου/Λυκείου και του Μουσικού σχολείου που συμμετείχαν στις δημιουργίες,
  • όλους τους καθηγητές του σχολείου μας και ειδικότερα τον Ζαφειρόπουλο Ιωάννη και Μπούμη Ελένη, καθηγητές των καλλιτεχνικών,
  • τα Μονοπάτια Αλληλεγγύης για τις κατασκευές που δημιούργησαν μαζί με τους μαθητές στα πλαίσια του περιβαλλοντικού προγράμματος με θέμα την ανακύκλωση και υπεύθυνη τη Τσώλη Παναγιώτα,
  • τη Γρίβα Ελευθερία και Κουκουλά Αργυρώ, εκπαιδευτικών του σχολείου, για την οργάνωση της έκθεσης,
  • την κυρία Δουβίτσα Ειρήνη για την αίθουσα που μας παραχώρησε και για τη συνεχή προσφορά της σε κάθε εκδήλωση του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.
  • και τέλος όλο τον κόσμο που μας τίμησε με την παρουσία του όχι μόνο την ημέρα των εγκαινίων αλλά και τις άλλες μέρες λειτουργίας της έκθεσης.

Εκ της Διεύθυνσης του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Λευκάδας

Έκθεση Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. στην ARTηρία Έκθεση Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. στην ARTηρία Έκθεση Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. στην ARTηρία Έκθεση Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. στην ARTηρία Έκθεση Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. στην ARTηρία Έκθεση Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. στην ARTηρία Έκθεση Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. στην ARTηρία Έκθεση Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. στην ARTηρία