Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος στο Γεφύρι “Μάρκους”

Η ομάδα εθελοντών Καρυάς γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος διοργανώνοντας τον δεύτερο εθελοντικό καθαρισμό στο Γεφύρι “Μάρκους”, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες καθαρισμού και αποκατάστασης του περιβάλλοντα χώρου, ο οποίος ανακατασκευάστηκε το 2010.Μάρκους - μετά τον καθαρισμό

Ο χώρος του Γεφυριού είναι ιδιαίτερου φυσικού κάλους και αναδιαμορφώθηκε με έξοδα του πρώην Δήμου Καρυάς το 2010. Δείτε λεπτομέρειες στην αφίσα και στο www.unep.org/.Καθαρισμός Μάρκους - Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος