Πρόσκληση συμμετοχής στο Πρόγραμμα των Παραθεριστικών Διακοπών των συνταξιούχων του ΕΤΑΑ – ΤΑΝ

Επιμελητήριο Λευκάδος

Πρόσκληση συμμετοχής στο Πρόγραμμα των Παραθεριστικών Διακοπών των συνταξιούχων του ΕΤΑΑ – ΤΑΝ έτους 2015 για ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ( Α’.Β’ & Γ’κατηγορίας) & ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ (4 & 3 ΚΛΕΙΔΙΩΝ)

Δελτίο Τύπου από το Επιμελητήριο Λευκάδας

Ο Τομέας Ασφάλισης Νομικών του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων, σε εκτέλεση των διατάξεων του άρθρου 1 του ΠΔ 225/95 (ΦΕΚ 130/Α /20.06.1995), όπως ισχύει, μετά την αντικατάσταση της πρώτης παραγράφου του με το άρθρο 1 του ΠΔ 176/2008 (ΦΕΚ 235/Α/25.11.2008), με τις οποίες καθιερώθηκε στο Ταμείο ο θεσμός του επιδοτούμενου τουρισμού, σε συνδυασμό με την υπ’αριθ. Φ.41/1223/95 – ΦΕΚ 1083/Β Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με την οποία καθορίστηκαν οι ουσιαστικές και διαδικαστικές προϋποθέσεις, για την εφαρμογή του σχετικού προγράμματος και την υπ’αριθ. πρωτ. Φ.10041/20277/453/21.05.2015 (ΦΕΚ1031/Β’/03.06.2015) Απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικών Ασφαλίσεων & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, εφαρμόζει και για το έτος 2015, πρόγραμμα επιδοτούμενου παραθερισμού, για τους συνταξιούχους κύριας ασφάλισης του Ταμείου, που δεν λαμβάνουν σύνταξη από το Δημόσιο ή άλλο ασφαλιστικό Οργανισμό κύριας ασφάλισης και τους συζύγους τους, σε αριθμό μέχρι και 2.000 ( δύο χιλιάδες ) άτομα εκ περιτροπής.

Το πρόγραμμα των διακοπών περιλαμβάνει φιλοξενία των δικαιούχων και των συζύγων τους, σε ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια όλης της χώρας, δηλ. 5*, 4*, 3* και 2* (Α’, Β’ και Γ’ κατηγορίας) και σε ενοικιαζόμενα διαμερίσματα-δωμάτια τεσσάρων (4) και τριών (3) κλειδιών επί επτά (7) ημέρες, έξι (6) διανυκτερεύσεις με ημιδιατροφή των φιλοξενούμενων (πρωινό και ένα γεύμα).

Οι δηλώσεις των τουριστικών καταλυμάτων, για την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων, που αναφέρονται στο συνημμένο έγγραφο, θα πρέπει να αποσταλούν έως 19.06.2015 (σφραγίδα ταχυδρομείου) ή να κατατεθούν ιδιοχείρως (αρ. Πρωτ.). Εκπρόθεσμες δηλώσεις δε θα γίνονται δεκτές με συνέπεια να μη συμπεριλαμβάνονται τα εν λόγω καταλύματα στον κατάλογο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την φιλοξενία των επιθεωρητών του ΕΤΑΑ – ΤΑΝ, μπορείτε να επικοινωνείτε με τα τηλέφωνα : 2105296283 – 2105296284.

 

Για τη Διοικητική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Σωτήρης Σκιαδαρέσης

Διαβάστε τις προϋποθέσεις συμμετοχής εδώ.