Βίντεο από τη “Γιορτή της Φακής” στον Άγιο Δονάτο στις αρχές του 1990

Από τη δεκαετία του 1990 έρχεται αυτό το βίντεο.

Στον Άγιο Δονάτο, στο Οροπέδιο της Εγκλουβής πραγματοποιήθηκε, όπως για πάνω από τριάντα χρόνια, η “Γιορτή της Φακής”. Ο σκοπός της βιντεοσκόπησης ήταν να φτάσει στην Αυστραλία και – συγκεκριμένα – στην Κοινότητα των Λευκαδιτών μεταναστών εκεί.