Έντονο πρόβλημα ομαλής πρόσβασης στο διαδίκτυο εξακολουθεί να υφίσταται στη Νικιάνα

Έντονο παραμένει το πρόβλημα της απρόσκοπτης χρήσης του διαδικτύου στη Νικιάνα. Ο Σύλλογος Επαγγελματιών και Προστασία Περιβάλλοντος έχει ήδη προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να ενημερωθούν οι πάροχοι τηλεπικοινωνιών χωρίς να έχει υπάρξει λύση.

Δημοσιεύουμε τη δεύτερη κατά σειρά επιστολή του Συλλόγου σε πάροχο επικοινωνιών, όπως μας στάλθηκε.

[divider]Επιστολή[/divider]

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΙΚΙΑΝΑΣ

Νικιάνα  7 Ιουλν. 15
Αρ.Πρωτ.:

Ταχ.Δνση:Νικιάνα 31100 ΛΕΥΚΑΔΑ
Τηλ. Επικ: 6944-985581 & 6972-833645
E-mail: [email protected]

ΠΡΟΣ:   ΟΤΕ Τομέας Παροχής Ιnternet

ΘΕΜΑ: Βελτίωση Παρεχομένων Υπηρεσιών Ιnternet

Κύριοι

1.Ο Σύλλογός Επαγγελματιών και Προστασίας Περιβάλλοντος Νικιάνας Λευκάδας ευρίσκεται στην δυσάρεστη θέση να επανέλθει για να σας θέσει εκ νέου το υπάρχον πρόβλημα που σας τέθηκε αρχικώς  με την από 20 Αυγ.14 επιστολή μας, δηλαδή την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών internet.

2.Το πρόβλημα  σας γνωστοποιήθηκε με κάθε λεπτομέρεια   με την  σχετική επιστολή μας πριν από μερικούς μήνες. Σας επισημάνθηκαν οι επιπτώσεις στον τουρισμό και στους επαγγελματίες της περιοχής από την διαιώνιση του προβλήματος, πλην όμως από μέρους σας υπήρξε χαρακτηριστική αδιαφορία, σε ουδεμία ενέργεια για την επίλυσή του προβήκατε αλλά και ούτε είχατε, ως οφείλατε, την ευαισθησία   να μας απαντήσετε.

3.Οι επαγγελματίες της περιοχής είναι σε απόγνωση , προτίθενται δε νε προβούν σε περαιτέρω ενέργειες και διαμαρτυρίες ακόμη και μέσω του τύπου σαν έσχατο μέσο αντίδρασης.

4.Θεωρούμε υπερβολή να σας επαναλάβουμε τα στοιχεία του τουρισμού στην περιοχή μας , θα αρκεστούμε μόνο στο να σας επισυνάψουμε κατάσταση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται και που στερούνται τον υπηρεσιών του internet.

5.Εξ’αλλου σας είναι γνωστό πόσο διαδεδομένη είναι η χρήση του internet ακόμη  και από άτομα μικρής ηλικίας.

6.Ειναι πιθανόν τα θέματα αυτού του είδους να είναι συνήθης για τις υπηρεσίες του ΟΤΕ (θέματα ρουτίνας) και να μην εκτιμώνται ανάλογα δεδομένου μάλιστα ότι για εμάς δεν υπάρχει δυστυχώς δυνατότητα επιλογής άλλου παρόχου της συγκεκριμένης  υπηρεσίας ,όμως παρά ταύτα ο σεβασμός προς τους χρήστες (πελάτες σας) και η εξασφάλιση υπηρεσιών ποιότητος είναι θέμα στοιχειώδους δεοντολογίας την οποία καλείστε να επιδείξετε.

7.Κατόπιν των παραπάνω σας παρακαλούμε για τις απαραίτητες ενέργειες για την  επίλυση του τόσο σοβαρού για εμάς προβλήματος και που τόσο ταλαιπωρεί τους κατοίκους αλλά κύρια τις επιχειρήσεις της Νικιάνας.

8.Σας επισυνάπτουμε την αρχική μας επιστολή της 20 Αυγ.14 καθώς και την κατάσταση των επιχειρήσεων που αφορά το πρόβλημα.

                                                                                                                                           Διατελούμε εν αναμονή

Για το ΔΣ

          Γεν. Γραμματέας                                                                                                             Πρόεδρος

                            Θεοδώρα Μανωλίτση                                                                                           Αντώνης Μανωλίτσης