Αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου της 14ης Ιουλίου της Π.Ι.Ν.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Των θεμάτων που συζητήθηκαν κατά την 14η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων, στις 14 Ιουλίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 με τηλεδιάσκεψη.

ΘΕΜΑ 1o Η.Δ: Έγκριση σύμβασης διαβαθμιδικής συνεργασίας μεταξύ των Π.Ε Κεφ/νιας – Ιθάκης και Δήμου Ιθάκης.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων αποφάσισε ομόφωνα, ως η εισήγηση.
Αρ. αποφ.:136-14/2015

ΘΕΜΑ 2o Η.Δ: Αλλαγές στον Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2015 της Π.Ε. Κεφαλληνίας βάσει της 9ης Τροποποίησης – Αναμόρφωσης.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων αποφάσισε κατά πλειοψηφία , ως η εισήγηση.
Αρ. αποφ.:137-14/2015

ΘΕΜΑ 3o Η.Δ: Έγκριση σχεδίου συμπληρωματικής Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο Αποκατάσταση & Εκσυγχρονισμός του παραδοσιακού κτηρίου Φιλαρμονικής Γαστουρίου.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων αποφάσισε ομόφωνα, ως η εισήγηση.
Αρ. αποφ.:138-14/2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ