Δελτίο Τιμοληψιών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για τον Ιούλιο