Ενημέρωση για την έναρξη του προγράμματος επισιτιστική και βασικής υλικής συνδρομής από την Equal Society

Ανοίγουν από αύριο οι αιτήσεις για την υπαγωγή στο πρόγραμμα «Επισιτιστικής ή / βασικής υλικής συνδρομής» σε απόρους.  Το πρόγραμμα αφορά κυρίως στην διανομή τροφίμων, καθώς επίσης υποστηρίζει με συνοδευτικές υπηρεσίες τους ωφελούμενους, μεμονωμένα άτομα και οικογένειες.

Η Κοινωνική Σύμπραξη « ΙΟΝΙΑ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ», με επικεφαλής εταίρο την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ  υλοποιεί το πρόγραμμα με την υποστήριξη του Δήμου Λευκάδας, της Εκκλησίας και το μη κυβερνητικό οργανισμό Equal Society.

Καλούνται όλοι οι δυνητικά ωφελούμενοι της Λευκάδας και του Μεγανησίου να υποβάλλουν αιτήσεις υπαγωγής στο επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής.

Ωφελούμενοι των παροχών είναι:

  1. Ενήλικα φυσικά πρόσωπα (άγαμα, διαζευγμένα, σε διάσταση ή σε χηρεία), που υποβάλλουν ατομική φορολογική δήλωση και δεν εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες των εξαρτώμενων μελών.
  2. Οικογένεια, δηλαδή ενότητα φυσικών προσώπων, που περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα εξαρτώμενα μέλη ή ένα έγγαμο ζευγάρι ή ζευγάρι το οποίο έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, με ή χωρίς εξαρτώμενα μέλη.
  3. Ως εξαρτώμενα μέλη θεωρούνται: α. Τα άγαμα τέκνα, εφόσον: − είναι ανήλικα ή − είναι ενήλικα έως 25 ετών και φοιτούν σε σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή − είναι ενήλικα έως 25 ετών και είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία. β. Τα παρακάτω φυσικά πρόσωπα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% εφόσον είναι άγαμα, διαζευγμένα σε χηρεία: − τέκνα ενός ή και των δυο συζύγων/γονέων − αδελφοί και αδελφές ενός εκ των δυο συζύγων/γονέων γ. Οι ανιόντες δ. Τα ανήλικα που στερούνται και των δυο φυσικών τους γονέων και έχουν έως τρίτου βαθμού συγγένεια με έναν εκ των δυο συζύγων/γονέων της οικογένειας, εφόσον δεν έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση που αναθέτει την επιμέλεια σε άλλο πρόσωπο.
  4. Άστεγοι.

Εισοδηματικά κριτήρια ωφελουμένων (πραγματικό εισόδημα) :

  • 3.000 € ετησίως για μεμονωμένο άτομο
  • 4.500 € ετησίως για το ζευγάρι
  • Προσαυξανόμενο κατά 1.500 € για κάθε ενήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας και 900 € ετησίως για κάθε ανήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας.
  • Στη μονογονεϊκή οικογένεια (οικογένεια που προστατεύεται από έναν μόνο γονέα, άγαμο, σε χηρεία ή διαξευγμένο) το πρώτο εξαρτώμενο ανήλικο μέλος λογίζεται ως ενήλικας.

Περιουσιακά κριτήρια :

α. Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας (στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό) να μην υπερβαίνει τις 115.000 ευρώ κατ’ άτομο, προσαυξανόμενη κατά 20.000 ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικα και κατά 15.000 για κάθε εξαρτώμενο ανήλικο και με ανώτατο συνολικό όριο για κάθε άτομο ή οικογένεια το ποσό των 250.000 ευρώ.

β. Το συνολικό ύψος των καταθέσεων του ατόμου ή του συνόλου των μελών της οικογένειας σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού ή/και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κ.λπ., να μην υπερβαίνει για το τελευταίο οικονομικό έτος το διπλάσιο του ορίου εισοδήματος για την λήψη των παροχών της παρούσας απόφασης.

Η Προθεσμία των Αιτήσεων ξεκινά  από 15.07.2015 και θα ολοκληρωθεί στις 05.08.2015.

Η Αίτηση θα είναι προσβάσιμη από ηλεκτρονική εφαρμογή προσαρτημένη στην ιστοσελίδα https://www.idika.org.gr/teba/ και επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/1986 όπου οι δυνητικά ωφελούμενοι μπορούν να την  υποβάλλουν είτε ιδιωτικά με χρήση των κωδικών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (TAXIS),   είτε μέσω των Εταίρων της Κοινωνικής Σύμπραξης στην περιφερειακή ενότητα Λευκάδας:

-ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Διοικητήριο Λευκάδας, Αντ. Τζαβελέκη και Κατωπόδη (κα Γράψα Γεωργία & κα Χουλιάρα Αθηνά 2645360592)

– Ι.Μ. ΛΕΥΚΑΔΟΣ Γραφεία Ιεράς Μητροπόλεως (οίκος Πρόνοιας) Ι. Βαλαωρίτου 2 ( π. Ζαβιτσάνος Παναγιώτης 2645022570)

-EQUAL SOCIETY Δ. Βερροιώτη και Δαίρπφελδ, Κεντρική Πλατεία Λευκάδας (κα Κατερίνα Σκλαβενίτη 2645022578)

Οι ωφελούμενοι θα πρέπει απαραίτητα να έχουν μαζί τους ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, Ταυτότητα, Ε1 και Ε9 του οικονομικό έτος 2015 (χρήση 2014), κωδικό TAXIS.

Όσοι δεν έχουν υποβάλλει την φορολογική τους δήλωση του 2015, δεν μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα.