Ευχαριστήριο του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Λευκάδας

Λευκάδα, 01/7/2015

Θέμα: Ευχαριστήρια επιστολή του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Λευκάδας.

Οι μαθητές και το εκπαιδευτικό προσωπικό του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Λευκάδας ευχαριστούν θερμά:

Τα Μονοπάτια Αλληλεγγύης, το Σύλλογο Φιλολόγων Λευκάδας, την κ. Δουβίτσα Ειρήνη (Αρτηρία), την κ. Κατωπόδη Βασιλική (Δίαυλος), τον κ. Κατωπόδη Αντρέα (Πρόεδρο του Κτελ), το καφέ –εστιατόρια Μαργαρίτα, το κρεοπωλείο Παπαμάνος, τον κ. Κουτρόπουλο Παναγιώτη, την κ. Σκλαβενίτη Δήμητρα (Γεωτεχνική), τη ΓΕΧΑ (Γονεική Ένωση Χριστιανικής Αγωγής) και το Γυμναστικό Σύλλογο Λευκάδας

για τη  προσφορά τους σε υπηρεσίες και αγαθά καθ΄όλη τη σχολική χρονιά 2014-2015.

 

Ο Σύλλογος Διδασκόντων του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.