Καθαρές δανειακές ανάγκες της κεντρικής διοίκησης σε ταμειακή βάση: Ιανουάριος – Ιούνιος 2015

Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2015 το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης παρουσίασε έλλειμμα 1.851 εκατ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 1.918 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2014.

Δελτίο Τύπου της Τράπεζας της Ελλάδος

 

Κατά την περίοδο αυτή, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 19.113 εκατ. ευρώ, από 21.912 εκατ. ευρώ πέρυσι. Σε αυτά δεν περιλαμβάνονται 55 εκατ. ευρώ από τη μεταφορά των αποδόσεων ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου από την Τράπεζα της Ελλάδος. Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, διαμορφώθηκαν σε 21.470 εκατ. ευρώ, από 24.151 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2014.