Καταγγελία του Ιατρικού Συλλόγου Λευκάδας

Ο Ιατρικός Σύλλογος Λευκάδος διαμαρτύρεται εντόνως προς κάθε αρμόδια αρχή για την δίμηνη απόσπαση του μόνιμου ιατρού καρδιολόγου από το νοσοκομείο Λευκάδος στο νοσοκομείο Πρέβεζας  από την 6η Υ.Π.Ε

Η απόσπαση έγινε παρά την αντίθετη θέληση του Ιατρού, στην χειρότερη δυνατή εποχή για το νοσοκομείο μας το οποίο υποφέρει από έλλειψη ιατρών και σε μια εποχή κατά την οποία ο πληθυσμός του νησιού και των όμορων περιοχών  φτάνει τις 80.000μόνιμους κατοίκους και παραθεριστές .

Ζητάμε από την διοίκηση της 6η Υ.Π.Ε την άμεση ανάκληση της απόφασης και την επιστροφή του ιατρού στην κανονική του οργανική θέση.

Επιπλέον επανερχόμαστε στο πάγιο αίτημά μας για την πλήρωση όλων των κενών οργανικών θέσεων του νοσοκομείου μας.

 

               Λευκάδα   21/7/2015

             Για το Δ.Σ.

                  Ο Πρόεδρος                                                                Ο Γραμματέας

              Αθ.Καραγιάννης                                                          Ιωαν.Σαραντένας