Νέο ΚΔΑΠ στη Λευκάδα

Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) είναι μονάδες στις οποίες απασχολούνται παιδιά ηλικίας 5 – 12 ετών (Νήπια – Στ’ τάξη Δημοτικού Σχολείου) για ορισμένο διάστημα της ημέρας.

Η συμμετοχή όλων των παιδιών είναι δωρεάν (χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ).

Σκοπός του ΚΔΑΠ είναι η καθημερινή απασχόληση των παιδιών εκτός σχολικού ωραρίου και η αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους με ατομικές και οργανωμένες δραστηριότητες ή μέσα από οργανωμένες ομάδες εργαστηρίων καθώς και η εξυπηρέτηση των γονέων.

Τα παιδιά απασχολούνται δημιουργικά με ενισχυτική διδασκαλία, εικαστικές δραστηριότητες, χειροτεχνίες, κατασκευές, μουσικοκινητικές δραστηριότητες, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, επιτραπέζια παιχνίδια, αγωγή υγείας κ.α.

Επίσης λειτουργούν και εκπαιδευτικά προγράμματα όπως ενισχυτική διδασκαλία, μελέτη μαθημάτων επόμενης μέρας και ξένες γλώσσες σε ανταποδοτική βάση.

Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών MORFOSI λειτουργεί καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 1 μ.μ. έως τις 9 μ.μ. τους χειμερινούς μήνες, ενώ το καλοκαίρι το ωράριο λειτουργίας είναι από το 8.30 π.μ. – 4.30 μ.μ.

Οι εγγραφές για την φετινή χρονιά πραγματοποιούνται από 22 Ιουλίου έως 14 Αυγούστου, στο Κέντρο Εκπαίδευσης MORFOSI (Οδός Κουτρουμπή 8, Τηλέφωνο: 2645021503 & 6947397112). Για την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωσή σας επικοινωνήστε άμεσα.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΜΗΤΕΡΕΣ ΜΙΣΘΩΤΕΣ (ΙΚΑ):

 1. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ.
 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 3. Εκκαθαριστικό σημείωμα για το οικονομικό έτος 2015 (φορολογικό έτος 2014 , δηλαδή για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2014).
 4. Βεβαίωση εργοδότη η οποία θα έχει υποχρεωτικά ημερομηνία μεταγενέστερη της 16ης Ιουλίου και από την οποία θα προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση έως και σήμερα (δηλαδή την ημερομηνία υπογραφής της βεβαίωσης), το είδος της απασχόλησης (πλήρης η μερική , αορίστου η ορισμένου χρόνου).
 5. Αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψης η αντίγραφο πίνακα προσωπικού Μ4 η αντίγραφο της ισχύουσας σύμβασης όπου θα αναφέρεται ευκρινώς η διάρκεια και το είδος της σύμβασης.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΜΗΤΕΡΕΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ (ΟΑΕΕ):

 1. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ.
 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 3. Εκκαθαριστικό σημείωμα για το οικονομικό έτος 2015 (φορολογικό έτος 2014 , δηλαδή για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2014).
 4. Αντίγραφο της δήλωσης ενάρξεως επιτηδεύματος στην Δ.Ο.Υ.
 5. Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι είναι ασφαλισμένη ακόμα και αν οφείλει ασφαλιστικές εισφορές.
 6. Υπεύθυνη δήλωση περί μη διακοπής της υπαγωγής της στον ασφαλιστικό της φορέα.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΜΗΤΕΡΕΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ (ΟΓΑ):

 1. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ.
 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 3. Εκκαθαριστικό σημείωμα για το οικονομικό έτος 2015 (φορολογικό έτος 2014 , δηλαδή για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2014).
 4. Βεβαίωση ασφαλίσεως από τον Ο.Γ.Α.. ότι είναι άμεσα ασφαλισμένη κατά το τρέχον έτος.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ:

 1. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ.
 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 3. Εκκαθαριστικό σημείωμα για το οικονομικό έτος 2015 (φορολογικό έτος 2014 , δηλαδή για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2014).
 4. Αντίγραφο δελτίου ανεργίας σε ισχύ η οποία θα έχει εκδοθεί πριν τις 16 Ιουλίου.
 5. Αντίγραφο βεβαίωσης εξατομικευμένης παρέμβασης από τις υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:

 1. Συμπληρώστε την σχετική φόρμα στην ιστοσελίδα μας εδώ: http://morfosi.edu.gr/
 2. Επικοινωνήστε μαζί μέσω της σελίδας μας στο Facebook εδώ: https://www.facebook.com/morfosi.edu.gr
 3. Τηλεφωνικά στα τηλέφωνα: 2645021503 & 6947397112
 4. Στο Κέντρο μας στην διεύθυνση: Οδός Κουτρουμπή 8, Λευκάδα

Δείτε το ενδεικτικό ημερήσιο ωρολόγιο πρόγραμμα εδώ.