Ο Δήμος Λευκάδας σχετικά με την παρατηρούμενη έλλειψη νερού

Στην υπ’ αριθμ. 13/2015 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας, την Δευτέρα 13.07, ο Αντιδήμαρχος, Κώστας Σέρβος, ενημέρωσε το σώμα για τις ενέργειες που πραγματοποιεί ο Δήμος και ο Σύνδεσμος Ύδρευσης Λευκάδας προκειμένου να εντοπίσει και να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της παρατηρούμενης έλλειψης νερού.

Δελτίο Τύπου από τον Δήμο Λευκάδας

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των συνεχών μετρήσεων και συγκρίσεων –που επανεπιβεβαιώθηκαν από μέτρηση την ίδια μέρα του Δ.Σ.- το μέχρι στιγμής δεδομένο είναι ότι η ποσότητα νερού που εισέρχεται στη Λευκάδα κινείται στα ίδια επίπεδα με πέρσι. Προκύπτει δε ότι το όποιο πρόβλημα δεν οφείλεται σε βλάβες, οι οποίες, μικρότερες ή μεγαλύτερες, έχουν επιδιορθωθεί, ενώ όποτε εμφανίζεται νέα αντιμετωπίζεται σε άμεσο χρόνο.

Όπως, επίσης, ανέφερε ο Αντιδήμαρχος, για την ορθολογική διαχείριση των ποσοτήτων νερού, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2015, στο Δημαρχείο Πρέβεζας, κοινή συνεδρίαση των Συνδέσμων Ύδρευσης Λευκάδας και Πρέβεζας- Φιλιππιάδας και της ΔΕΥΑ Πρέβεζας, καθώς από τις πηγές του Αγίου Γεωργίου υδροδοτούνται συμπληρωματικά η Πρέβεζα και η Άρτα. Στη σύσκεψη, η οποία επισφράγισε την καλή και αποτελεσματική συνεργασία των φορέων, αποφασίστηκε ο έλεγχος των κεντρικών δικτύων, των εξαεριστικών  σωμάτων και των αντλιοστασίων προκειμένου να εντοπισθούν πιθανά σημεία διαρροών.

Τέλος, επισημαίνεται ότι ο Δήμος ελέγχει τις παροχές και έχει αρχίσει την επιβολή προστίμων σε παράνομες υδροληψίες.