Ο Μάρκος Νικητάκης επικεφαλής της Δημοτικής Αστυνομίας

Στον Μάρκο Νικητάκη μεταβιβάζεται η ευθύνη της εύρυθμης λειτουργίας της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Λευκάδας.

Εξ’ άλλου ήδη από την επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας, το προσωπικό ήδη βρίσκεται επί τω έργω, κυρίως προσπαθώντας να διασφαλιστεί ο σεβασμός στους δημόσιους χώρους στην Κεντρική Αγορά της Λευκάδας.