Τα θέματα της 25ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Ι.Ν.

Θέμα 1ο: Έγκριση τροποποίησης της υπ. αριθμ. 404-21/16.06.2015 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων όσον αφορά την Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας.

Εισηγήτρια: Η αναπληρώτρια Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κ. Αλεξάνδρα Λάντου

Θέμα 2ο: Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για εργασίες ψεκασμού δακοκτονίας έτους 2015 στην Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Εισηγήτρια: Η αναπληρώτρια Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κ. Αλεξάνδρα Λάντου

Θέμα 3o: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.
Εισηγήτρια: Η αναπληρώτρια Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κ. Αλεξάνδρα Λάντου

Θέμα 4o: Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών- Εργασιών και Αξιολόγησης προσφορών Π.Ε. Λευκάδας που αφορά την μετάθεση του χρόνου εκτέλεσης του έργου “Προμήθεια Υλικών Διαγράμμισης Οδικού Δικτύου”.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Λευκάδας, κ. Θεόδωρος Φέτσης