Άρθρο της Αναστασίας Στραγαλινού σχετικά με την σύσταση εθελοντικής ομάδας Πολιτικής Προστασίας

Με το από 27-7-2015 Δελτίο Τύπου ο Δήμος Λευκάδας καλεί όλους τους πολίτες να δηλώσουν συμμετοχή προκειμένου να συσταθεί στο Νομό Λευκάδας Εθελοντική Ομάδα Πολιτικής Προστασίας. Πρωτεύων στόχος της ομάδας αυτής θα είναι η πρόληψη δασικών πυρκαγιών γεγονός που θα επιτευχθεί μέσω της ευαισθητοποίησης των πολιτών ως προς τις δράσεις αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών. Την εκπαίδευση της ομάδας θα αναλάβει η Πυροσβεστική Υπηρεσία ενώ στα μέλη της θα δοθεί κατάλληλος εξοπλισμός.

Γίνεται σαφές πως πρόκειται για μια οργανωμένη επιχείρηση ευαισθητοποίησης των πολιτών σε θέματα πυρασφάλειας, δίνοντας την ευκαιρία στον κάθε πολίτη, ύστερα από κατάλληλη εκπαίδευση να καταστεί ικανός και χρήσιμος στην αντιμετώπιση φυσικών φαινομένων.

Εξίσου σαφές είναι το γεγονός ότι ο Εθελοντισμός αποτελεί υπέρτατη ηθική αξία που αφενός προσφέρει ικανοποίηση σε αυτόν που τον υιοθετεί ως τρόπο ζωής αφετέρου επιδρά θετικά μέσω των αποτελεσμάτων του στην ίδια την κοινωνία.

Στο νησί μας που το μεγαλύτερο μέρος του καταλαμβάνεται από πυκνή βλάστηση κρίνεται επιτακτική η ενεργοποίηση των πολιτών σε θέματα πυροπροστασίας και αυτόν το ρόλο στόχο καλείται να υλοποιήσει η Εθελοντική Ομάδα Πολιτικής Προστασίας.

Μήπως ήρθε η σειρά σου να αναλάβεις δράση;