Ανακοίνωση του Δήμου Λευκάδος σχετικά με το Ελάχιστο Κοινωνικό Εισόδημα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους που υπέβαλλαν αίτηση για το ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ (Ε.Κ.Ε.) , ότι από 17 Αυγούστου 2015 μέχρι και 18 Σεπτεμβρίου 2015 μπορούν να προσέρχονται στο Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού Δήμου Λευκάδας για υποβολή ενστάσεων/προσφυγών.

Η προθεσμία είναι αποκλειστική, οι ενστάσεις κατατίθενται εγγράφως και υποβάλλονται ηλεκτρονικά από την Υπηρεσία.

Για διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων στην Υπηρεσία έχουν αναρτηθεί πίνακες δικαιούχων και απορριφθέντων.

 Από το Δήμο Λευκάδας