Αύξηση παρουσίασαν τα έσοδα του Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας

56% αύξηση των εσόδων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας

Στη 15η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας, τη Δευτέρα 10 Αυγούστου, ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, Κώστας Βλάχος, με την ευκαιρία της εισήγησής του για την έγκριση του απολογισμού του ΔΛΤΛ οικ. έτους 2014 (αριθμ. 59/2015 απόφαση Δ.Σ. του ΔΛΤΛ), ενημέρωσε το σώμα για την πορεία των εσόδων του Ταμείου.

Όπως τόνισε ο κ. Βλάχος, η συλλογική προσπάθεια του Δ.Σ. του Λιμενικού Ταμείου και της μοναδικής υπαλλήλου, Τ. Διαμάντη, οδήγησε σε αύξηση 56% των εσόδων το α΄εξάμηνο του 2015 σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2014.

Αναλυτικά ο συγκριτικός πίνακας των εσόδων του ΔΛΤΛ:

 

ΚΑΕ Περιγραφή 1/1/2014-30/6/2014 1/1/2015-30/6/2015
0 Τακτικά έσοδα 51.191,53 64.429,11
1 Έκτακτα έσοδα 1.299,85 2.938,58
2 Έσοδα Π.Ο.Ε. που βεβαιώνονται για πρώτη φορά 683,24 15.636,20
3 Εισπράξεις από απαιτήσεις Π.Ο.Ε. 0,00 0,00
  Σύνολα 53.174,62 83.003,89
    Μεταβολή 56,10%

 

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ