Δείτε τις βάσεις εισαγωγής στις σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

vaseis

(αφού φορτωθεί το αρχείο μπορείτε να μεγεθύνετε τα αποτελέσματα και να περιηγηθείτε στις σελίδες από τα κουμπιά στο τέλος του ένθετου)

Τέλος μπήκε στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων που διεκδικούν μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής.

Από το Κουτί της Πανδώρας

Πώς βλέπουν οι υποψήφιοι τη σχολή εισαγωγής τους:

Οι υποψήφιοι μπαίνοντας στην διεύθυνση http://results.it.minedu.gov.gr και αφού πληκτρολογήσουν:

• Τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό τους
• Τα τέσσερα αρχικά γράμματα των προσωπικών τους στοιχείων (Επώνυμο – Όνομα –Πατρώνυμο – Μητρώνυμο).

θα μπορούν να δουν το τμήμα ή τη σχολή εισαγωγής τους. Ταυτόχρονα, τα αποτελέσματα θα αποσταλούν ηλεκτρονικά στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για να εκτυπωθούν ονομαστικές καταστάσεις των επιτυχόντων και να προωθηθούν στα σχολεία ευθύνης τους, στα οποία θα αναρτηθούν εντός της Τετάρτης.

Επίσης, σήμερα ανακοινώνονται τα αποτελέσματα των εισαγόμενων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με τις ειδικές κατηγορίες των αλλοδαπών-αλλογενών και των αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων Κρατών-Μελών της Ε.Ε. μη ελληνικής καταγωγής.

Από σήμερα οι ηλεκτρονικές εγγραφές

Για πρώτη φορά φέτος με την γνωστοποίηση της σχολής στην οποία πέτυχε ο υποψήφιος θα υπάρχει και άμεση ηλεκτρονική του εγγραφή στο τμήμα ή τη σχολή του.

Αυτό πρακτικά σημαίνει λιγότερη γραφειοκρατία και λιγότερες μετακινήσεις, κυρίως για τους υποψηφίους που πέτυχαν σε σχολή μακριά από τον τόπο καταγωγής τους.

Η διαδικασία εγγραφών

Το υπουργείο Παιδείας ταυτόχρονα με την ανακοίνωση των βάσεων θα καλέσει τους επιτυχόντες να εισέλθουν σε συγκεκριμένο ιστότοπο για να κάνουν την αίτηση εγγραφής.

Στην αίτηση θα υπάρχει το ερώτημα με το ΝΑΙ ή ΟΧΙ εάν οι επιτυχόντες επιθυμούν την εγγραφή τους.

Εάν οι επιτυχόντες δηλώσουν ότι επιθυμούν την εγγραφή, τότε θα πρέπει να συμπληρώσουν και τα υπόλοιπα στοιχεία που θα τους ζητηθούν.

Στη συνέχεια οι επιτυχόντες θα πρέπει να εκτυπώσουν την αίτηση προεγγραφής και μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που θα υποδειχθούν από το υπουργείο -σε μορφή φωτοτυπίας-θα πρέπει, ταχυδρομικά, να τα αποστείλουν στην Γραμματεία της Σχολής προς ολοκλήρωση της εγγραφής.

Στο νέο σύστημα των εγγραφών δεν θα περιλαμβάνεται διαδικασία μετεγγραφών, καθώς ο νόμος ορίζει ότι πρώτα κάποιος πρέπει να είναι φοιτητής και στη συνέχεια θα πρέπει να κάνει αίτηση μετεγγραφής.