Δείτε τις 180 θέσεις εργασίας κοινωφελούς χαρακτήρα πλήρους απασχόλησης της Π.Ι.Ν.

ΔΕΛΤΙΟ-ΤΥΠΟΥ-ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ-ΕΡΓΑΣΙΑ