Εκτός λειτουργίας βρίσκεται η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Λευκάδας

Σας πληροφορούμε ότι από την Παρασκευή 14 Αυγούστου 2015 ο επίσημος ιστότοπος του Δήμου Λευκάδας (www.lefkada.gov.gr) δεν είναι προσβάσιμος.

Ανακοίνωση από το Δήμο Λευκάδας

Η διαδικτυακή πύλη του Δήμου μας χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας», στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ και την ευθύνη λειτουργίας των server από όπου η πύλη μας εξυπηρετείται έχει η Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ.

Το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής, το οποίο έχει την ευθύνη διαχείρισης του ιστότοπου, στις 14-8-2015 δήλωσε τόσο τηλεφωνικώς όσο και μέσω του on-line συστήματος υποστήριξης παραγωγικής λειτουργίας της ΚτΠ ΑΕ το πρόβλημα. Καθημερινώς προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με την ΚτΠ ΑΕ προκειμένου να ενημερωθούμε για το είδος του προβλήματος και πότε θα είναι εφικτή η αποκατάστασή του. Μόλις θα έχουμε έγκυρη πληροφόρηση, θα σας ενημερώσουμε.