Οι εισηγήσεις της 17ης Συνεδρίασης της Π.Ι.Ν.

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση της 7ης τροποποίησης του Προσχεδίου του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της Π.Ι.Ν. για το έτος 2015 « Κατανομή προϋπολογισμού – ένταξη υποέργων Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας , έργων ενταγμένων στην ΣΑΕΠ 522/0»
Εισήγηση Περιφερειάρχη
Συνημμένο Εισήγησης

ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο : Μελέτη και εκτέλεση δημοσίων δασοτεχνικών έργων δασικής οδοποιίας μεταξύ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Π.Ε Κεφ/νιας) και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.Α.Π.ΕΝ)
Εισήγηση Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Κεφαλονιάς
Συνημμένο Εισήγησης

ΘΕΜΑ 4ο : Γνωμοδότηση για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων της δραστηριότητας: «Σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας με κωδική ονομασία ΝΟΤΙΑ ΛΕΥΚΑΔΑ (1000291) της εταιρείας VODAFONE »
Εισήγηση Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Κεφαλονιάς

ΘΕΜΑ 5ο : Γνωμοδότηση για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων της δραστηριότητας «Σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας με κωδική ονομασία «HELIPADSCO (140 4495) ελικοδρόμιο νήσου Σκορπιός Λευκάδας» της εταιρείας COSMOTE, που βρίσκεται στη θέση «Ελικοδρόμιο Νήσου Σκορπιού» Δήμου Μεγανησίου, Ν. Λευκάδας, Π.Ε Λευκάδας »
Εισήγηση Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λευκάδας

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας Διάθεσης δασοτεχνικού προσωπικού, μεταξύ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Π.Ε Κεφ/νιας) και Δήμου Ζακύνθου για την υλοποίηση του έργου:«Μελέτη και εκτέλεση δημοσίων δασοτεχνικών έργων δασικής οδοποιίας μεταξύ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Π.Ε Κεφαλληνίας) με το (Υ.Π.Α.Π.ΕΝ) για τη βελτίωση βατότητας δασικής οδού Γ΄ Κατηγορίας προς Ιερά Μονή Άτρου»
Εισήγηση Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Κεφαλονιάς
Συνημμένο Εισήγησης

ΘΕΜΑ 11ο : Καθορισμός ειδικοτήτων του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, των οποίων η πρόσληψη εγκρίθηκε από την Επιτροπή του αρ.2 παρ.1 της αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ
Εισήγηση Περιφερειάρχη
Συνημμένο Εισήγησης 1
Συνημμένο Εισήγησης 2
Συνημμένο Εισήγησης 3
Συνημμένο Εισήγησης 4
Συνημμένο Εισήγησης 5
Συνημμένο Εισήγησης 6