Πρόσκληση στο πρόγραμμα Θερινής Απασχόλησης Παιδιών της ΔΕΠΟΚΑΛ

Πρόγραμμα Απασχόλησης Παιδιών 2015