Τα θέματα της 30ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομική Επιτροπής της Π.Ι.Ν.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-30ης-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ-2015-ΟΙΚ.-ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ