Τα πρακτικά της 27ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Ι.Ν.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ-ΑΠΟΦ.-27ης-_28-07-2015_-ΣΥΝΕΔΡ.-ΟΙΚ.-ΕΠ.