Ανακοίνωση της Π.Ε. Λευκάδας σχετικά με τα σχολικά δρομολόγια

Μετά την από 10-09-2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου η Π.Ε. Λευκάδας ανακοινώνει ότι από Δευτέρα 14-09-2015 πραγματοποιούνται όλα τα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης της χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Λευκάδας με παράταση των υπαρχουσών συμβάσεων του σχολικού έτους 2014-2015 μέχρι και την ολοκλήρωση του τακτικού διαγωνισμού που βρίσκεται σε εξέλιξη.

 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΑΛΙΚΙΑΣ