Αποφάσεις της 17ης συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων

17ης-2015