Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την 4η αναμόρφωση του φετινού προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας

Δείτε το απόσπασμα από τα πρακτικά:

606ΓΩΛΙ-ΝΕΖ