Η τοποθέτηση του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας σχετικά με το Τοπικό σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Λευκάδας

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση «Τοπικού Σχεδίου Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων Δ. Λευκάδας».

Εισηγητές: Ευστάθιος Βλάχος, Εντεταλμένος Σύμβουλος

Δημήτριος Βραχνούλας, Πρ/νος Τμ. Τεχν. Έργων Δ/νσης Τεχν. Υπηρ.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

Έχοντας υπόψη μας:

 1. το με αρ. Πρωτ 74991/30549/14-08-2015, έγγραφο του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, με το οποίο ζητιέται η κατάρτιση Τοπικού Δημοτικού Σχεδίου Διαχείρισης στερεών αποβλήτων μέχρι 15 Σεπτεμβρίου 2015
 2. το αναθεωρημένο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων [διαλογή στην πηγή, μεταφορά της ελάχιστης ποσότητας απορρίμματος, δημιουργία ΧΥΤΥ στα μικρά νησιά]
 3. τον υπάρχοντα σχεδιασμό του Δήμου για την διαχείριση απορριμμάτων
 4. την πρόβλεψη στον αρχικό σχεδιασμό για μεταφορά του απορρίμματος στον ΧΥΤΥ 3ης εδαφικής ενότητας Αιτ/νιας (Πάλαιρος)
 5. την ανάθεση στο ΕΜΠ μελέτης εξεύρεσης χώρου για δημιουργία ΧΥΤΥ εντός ορίων του Δήμου Λευκάδας και
 6. τις κατ’ αρχήν συμφωνίες με τις Δημοτικές Αρχές των Δήμων Ακτίου-Βόνιτσας και Μεγανησίου

 

Προτείνουμε  ως Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου Λευκάδας, σε επίπεδο Νομού Λευκάδας (Δήμοι Λευκάδας και Μεγανησίου) και Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας – ΣΥΝΕΡΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ το περιγραφόμενο σχηματικά στην σελίδα 4 της εισήγησης .

Αν θα υλοποιηθεί το Σχέδιο αυτό, εξαρτάται από την  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας που έχει προγραμματιστεί για τις επόμενες μέρες.

 

Σε περίπτωση που η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας είναι αρνητική στην ΣΥΝΕΡΓΙΣΤΙΚΗ, παραπάνω πρόταση, προτείνουμε ως εναλλακτικό Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου Λευκάδας, σε επίπεδο Νομού Λευκάδας (Δήμοι Λευκάδας και Μεγανησίου)  το περιγραφόμενο στην σελίδα 3 της εισήγησης .

 

Στο σχέδιο προβλέπεται:

 1. η διαλογή στην πηγή με την τοποθέτηση τεσσάρων (04) κάδων, μπλε (μέταλλο-πλαστικόό), γκρίζο ή πράσινο (υπολειμματικά), καφέ (βιοαποδομήσιμα /υπολείμματα τροφών) και κίτρινο (χαρτί/χαρτόνιι)
 2. μεταφορά των προδιαλεγμένων ρευμάτων στη ΜοΠΑΚ Λευκάδας προς επεξεργασία/ανάκτηση υλικών μέσω του δικτύου ΣΜΑ [ των δύο ΣΜΑ στη Λευκάδα και του/των ΣΜΑ Ακτίου-Βόνιτσας, που θα κατασκευαστεί/ουν στην περίπτωση της πρώτης λύσης και με κοντέινερ από Δήμο Μεγανησίου και των Δημοτικών Ενοτήτων Καλάμου και Καστού]
 3. Συνεπεξεργασία προδιαλεγμένων ρευμάτων Αστικών Αποβλήτων στη ΜοΠΑΚ Λευκάδας
 4. Μεταφορά του υπολείμματος στον ΧΥΤΥ [3ης ΔΕΝ Αιτ/νιας στην πρώτη λύση ή στον ΧΥΤΥ Λευκάδας στην δεύτερη λύση]
 5. Για τα μικρά νησιά (Κάλαμο, Καστό και Μεγανήσι), προβλέπεται η κατασκευή αντίστοιχου ΧΥΤΥ
 6. Το περιεχόμενο του Καφέ κάδου σε Κάλαμο και Καστό μέσω ανοικτής κομποστοποίησης θα οδεύει για φυτεύσεις/αναδασώσεις και για το Μεγανήσι τον ΧΥΤΥ Μεγανησίου.
 7. Το περιεχόμενο του μπλε κάδου μέσω των κοντέινερς ανακυκλώσιμων θα συγκεντρώνεται στο Κέντρο Ανακυκλώσιμων Υλικών και θα οδεύει στην Αγορά
 8. Το περιεχόμενο πράσινου και γκρι κάδου στον Κάλαμο και στον Καστό θα οδηγείται στον εκεί ΧΥΤΥ και για το Μεγανήσι στην ΜοΠΑΚ
 9. Το περιεχόμενο των κάδων του υπόλοιπου χώρου, θα οδεύει μέσω των ΣΜΑ ή απευθείας (ΔΕ Καρυάς και Σφακιωτών) στην ΜοΠΑΚ και θα ακολουθεί η επεξεργασία

 

Στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι δύο λύσεις η ΣΥΝΕΡΓΙΣΤΙΚΗ και η ΕΝΑΛΑΚΤΙΚΗ.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]