Μέχρις τις 16 Οκτωβρίου οι αιτήσεις για παραχωρήσεις χρήσης των σχολικών αιθουσών

Ενόψει  της νέας περιόδου 2015-16 τα αιτήματα των εξωσχολικών φορέων του Δήμου μας ( πολιτιστικοί  σύλλογοι, τοπικοί φορείς κ.λ.π. ) για παραχωρήσεις αιθουσών των δημόσιων σχολείων, παρακαλούμε να κατατεθούν στις Σχολικές Επιτροπές, το αργότερο μέχρι 16/10/2015.

Στόχος μας είναι η έκδοση ενιαίας απόφασης για όλους τους φορείς το συντομότερο δυνατό.

Τα αιτήματα των φορέων να είναι σαφή και πλήρη ( διάρκεια χρήσης, ημέρα/ες της εβδομάδας, ώρες χρήσης, όνομα & τηλέφωνο υπεύθυνου προσώπου του φορέα).

 

Ο Πρόεδρος

ΚΟΥΡΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ