Οι υποψήφιοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στη Λευκάδα

Μετά το πέρας των εσοκομματκών διεργασιών, οριστικοποιήθηκαν επισήμως οι υποψηφιότητες του ΣΥΡΙΖΑ για το νησί μας:

Γρηγόρης Σταύρος, ΣΥΡΙΖΑ

1. Σταύρος Γρηγόρης, Ιατρός παθολόγος, τ. Βουλευτής

Ζώης Μικρώνης

2. Ζώης Μικρώνης, Πολιτικός μηχανικός

3. Σπύρος Ζαμπέλης, Ιδιωτικός υπάλληλος στον τομέα του τουρισμού.