Περιλήψεις από τα πρακτικά της 33ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Ι.Ν.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ-ΑΠΟΦ.-33ης-_15-09-2015_-ΣΥΝΕΔΡ.-ΟΙΚ.-ΕΠ.