Σύσταση συνεργείου για την περισυλλογή των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων από το Δήμο Λευκάδας

Ο Δήμος Λευκάδας, στα πλαίσια του άρθρου 17 του Ν. 4056/2012, έχει συστήσει συνεργείο για την περισυλλογή των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το μεγάλο πρόβλημα των βοοειδών και όχι μόνο, που δημιουργούν καταστροφές σε περιουσίες των κατοίκων της ορεινής Λευκάδας

Καλεί όσους πολίτες έχουν την εκπαίδευση ή την εμπειρία στο χειρισμό παραγωγικών ζώων και επιθυμούν να στελεχώσουν αυτό το συνεργείο, να επικοινωνήσουν με το Δήμο Λευκάδας (γραφείο του αντιδημάρχου κου Νικητάκη).

Λευκάδα 8/9/2015

 

                                                     Από το Γραφείο Τύπου