Τα θέματα της 33η συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Ι.Ν.

Διαβάστε όλα τα θέματα που θα αναπτυχθούν στην 33η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στις 15 Σεπτεμβρίου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-33ης-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ-2015-ΟΙΚ.-ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ