“Το Επα.Λ. μετά το Γυμνάσιο” άρθρο του Αναστάσιου Στάμου, διευθυντή του 1ου Επα.Λ. Λευκάδας

ΤΟ ΕΠΑΛ ΜΕΤΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

του Αναστασίου Στάμου, Διευθυντού 1ου ΕΠΑΛ Λευκάδας

Όταν η εννεάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση τελειώνει (Δημοτικό και Γυμνάσιο), καλό είναι οι νέοι να συνεχίζουν τις σπουδές προς απόκτηση επαγγελματικού πτυχίου. Απολυτήριο Λυκείου χορηγεί τόσο το Γενικό όσο και το Επαγγελματικό Λύκειο, ισότιμα. Αλλά όταν υπάρχει και ένα πτυχίο, μπορείς να ελπίζεις σε μια καλύτερη θέση. Άλλωστε, «μάθε τέχνη κι άστηνε, κι αν πεινάσεις πιάστηνε», λέει η λαϊκή σοφία. Παρουσιάζουμε πρώτα μια σύνοψη περί Παιδείας και Εκπαιδεύσεως, και δίδουμε ακολούθως στοιχεία που οφείλει να γνωρίζουν σήμερα οι γονείς αποίτων Γυμνασίου για τα επίπεδα των πτυχίων και την σχέση τους με την ιεραρχία στην εργασία.

Ο μεγάλος Γερμανός Φιλόλογος Βέρνερ Γαίγκερ, ο οποίος έγραψε τρίτομο μνημειώδες έργο περί Παιδείας, γράφει ότι «Παιδεία είναι η μόρφωσις του Έλληνος Ανθρώπου»! Δηλαδή, το πώς θα γίνει ο άνθρωπος Έλληνας. Ο θείος Σωκράτης λέγει, ότι με την Παιδεία οδηγούμε την Ψυχή και τον Νου του ανθρώπου να ατενίσει το ΑΓΑΘΟΝ. Και μάλιστα, «τὴν τῆς ψυχῆς αὐγὴν εἰς αὐτὸ ἀποβλέψαι, τὸ πᾶσι φῶς παρέχον, καὶ ἰδόντας τὸ ἀγαθὸν αὐτό, παραδείγματι χρωμένους ἐκείνῳ, καὶ πόλιν καὶ ἰδιώτας καὶ ἑαυτοὺς κοσμεῖν τὸν ἐπίλοιπον βίον». Δηλαδή, ΠΑΙΔΕΙΑ και ιδανική κοινωνία ανθρώπων συναρτώνται άμεσα, κατά τα ελληνικά φωτεινά οικουμενικά πρότυπα, τα οποία δυστυχώς έχουμε ξεχάσει.

Σκοπός λοιπόν του Σχολείου οφείλει να είναι πρωτίστως ο νέος να γίνει «καλός καγαθός πολίτης». Η Εκπαίδευση οφείλει να έχει διδασκαλία τοιούτων μαθημάτων, καθώς και ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα τέτοια, ώστε οι μαθητές να ασκούνται και να μαθαίνουν τις ΑΡΕΤΕΣ που κοσμούν την πόλιν και τους πολίτες: «Σωφροσύνην καὶ κοσμιότητα, μεγαλοπρέπεια καὶ εὐταξία, ἀνδρεία, καρτερία, φιλοτιμία. Πάντα γὰρ ταῦτα ἄξια λόγου Ἕλλησιν», όπως κάποτε αναγραφόταν στο εξώφυλλο του Αναγνωστικού της Γ΄ Δημοτικού του 1900!

Από την Φιλοσοφία περί Παιδείας περνάμε στην Εκπαίδευση. Οφείλουμε να αναπτύξουμε συμμετρικά σώμα, ψυχή και νου στον Έλληνα Άνθρωπο. Το Σώμα οι Έλληνες ανέπτυσσαν με την Γυμναστική. Δηλαδή εκτός από τα βασικά Μαθήματα – Ανάγνωση και Γραφή, Ποίηση και πεζό Λόγο, Γραμματική, Αριθμητική – είχαν και εκπαίδευση εκτός αιθούσης (ιππασία, τοξοβολία, ακοντισμό, κολύμβηση, πάλη, κυνήγι κατά γην και θάλασσαν, όρχηση-χορό). Σήμερα, καθηλώνουμε τις περισσότερες ώρες τα παιδιά στο θρανίο, υπερτροφοδοτώντας τον εγκέφαλό τους με «βαρειά» ύλη.

Την Ψυχή αναπτύσσει η Μουσική. Μας διαφεύγει ότι η ίδια η ελληνική γλώσσα έχει μουσική δομή. «Τὸ μέλος ἐκ τριῶν ἐστιν συγκείμενον, λόγου τε καὶ ἁρμονίας καὶ ῥυθμοῦ. Τῇ δέ τῆς κινήσεως τάξει ρυθμὸς ὄνομα. Τῇ δὲ αὖ φωνῇ τοῦ τε ὀξέος ἅμα καὶ βαρέος συγκεραννυμένων ἁρμονία ὄνομα. Καὶ μὴν τήν γε ἁρμονίαν καὶ ῥυθμὸν ἀκολουθεῖν δεῖ τῷ λόγῳ». Αλλά, πετάξαμε ως άχρηστα βαρείες και οξείες, μακρά και βραχέα, για να ομοιάσουν τελικώς οι νέοι μας με τους «Ποσειδωνιάτες» του Καβάφη.

Τον Νου αναπτύσσουν τα Μαθηματικά και η Φυσική. Όμως, προσοχή, τα Μαθηματικά μαζί με την Γεωμετρία και την Αστρονομία εδιδάσκοντο συστηματικά μετά τα 16 έτη, όταν είχε ολοκληρωθεί η μυέλωση των νευραξόνων του νοητικού τμήματος του εγκεφάλου, του εγκεφαλικού φλοιού. Άρα, η «βαρειά» ύλη, ο όγκος των μαθημάτων, η δυσκολία των προβλημάτων οφείλει να συμβαδίζει με τα στάδια μυελώσεως του εγκεφάλου, πράγμα που δεν τηρούν οι ιθύνοντες σήμερα, παρα-βιάζοντας την φύση του παιδιού, με τα γνωστά ολέθρια αποτελέσματα. Συγχρόνως, έχει απαλειφθεί το ουσιαστικό μέρος της διδασκαλίας, που οδηγεί στην ευταξία και στις κυριότερες άλλες αρετές (ώστε φθάσαμε να μιλάμε για …παρατηρητήρια σχολικής βίας)! Γραμματικοί κανόνες και Ορθογραφία στην Γλώσσα (το άρτιο λογισμικό της νοήσεως) έως τα παρατακτικά προστάγματα των Γυμναστικών ασκήσεων (νοητική πειθαρχία και συντονισμός) ερρίφθησαν στον «καιάδα» της νεοταξικής «προοδευτικότητας», οπότε ανερωτώμεθα σήμερα πώς θα εμπνεύσουμε στοιχειώδεις κανόνες ευταξίας στους νέους…

…………………………………………………………………………………………..

Μετά το Γυμνάσιο αρχίζει το τριτάξιο Λύκειο. Ο απόφοιτος Γυμνασίου μπορεί να επιλέξει την Α΄ τάξη του Γενικού Λυκείου (ΓΕΛ) ή την Α΄ τάξη του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ). Έχει όμως την δυνατότητα στην Β΄ τάξη να αλλάξει τύπο Λυκείου. Δηλαδή, ουσιαστικά η τελική επιλογή του νέου γίνεται σήμερα στην Β΄ τάξη Λυκείου. Το ΓΕΛ χορηγεί Απολυτήριο και παρέχει ισχυρό βασικό υπόβαθρο θεωρητικών γνώσεων. Ώστε αποτελεί την πύλη προς τις Επιστήμες και την Τεχνολογία, μέσω πανελληνίων εξετάσεων για εισαγωγή σε ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ (επίπεδο πτυχίου 6). Οι ανώτερες αυτές σπουδές οδηγούν σε θέσεις Προϊσταμένων και Διευθυντών στην ιεραρχία της εργασίας. Το υπόβαθρο των θεωρητικών γνώσεων που παρέχει το ΓΕΛ είναι ζωτικής σημασίας για τους νέους, αφού ενδέχεται να χρειαστεί να αλλάξουν πολλά επαγγέλματα στην ζωή τους λόγω ραγδαίων αλλαγών και εξελίξεων. Έτσι ο νέος καταφέρνει να προσαρμόζεται γρήγορα στο καινούργιο εργασιακό περιβάλλον, μέσω συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης.

Το ΕΠΑΛ έχει μεν το πλεονέκτημα, ότι χορηγεί συγχρόνως και Απολυτήριο Λυκείου και επαγγελματικό Πτυχίο (επιπέδου 3), αλλά το θεωρητικό υπόβαθρο είναι χαμηλότερης στάθμης. Έχει πολλά μαθήματα ειδικότητας και οι μαθητές ασκούνται σε αντίστοιχα Εργαστήρια. Αποτελεί την πύλη προς τις Τέχνες και τα μεσαία επαγγέλματα. Συγχρόνως μέσω πανελλαδικών εξετάσεων (σε τέσσερα αντί έξι μαθημάτων του ΓΕΛ) δύνανται να εισαχθούν οι απόφοιτοι στα ΑΤΕΙ (όχι όμως απευθείας στα ΑΕΙ).

Στην ιεραρχία της Εργασίας το πτυχίο επιπέδου 3 (του ΕΠΑΛ) είναι του Τεχνικού (ή Εργοδηγού όπως λέγαμε παλαιότερα). Πτυχίο επιπέδου 4 αποκτά όποιος φοιτήσει στα ΙΕΚ (τα μεταλυκειακά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης), αφού όμως δώσει επιτυχώς εξετάσεις πιστοποίησης εφ’ όλης της ύλης.

………………………………………………………………………………………………………………….

Στην Λευκάδα λειτουργούν τέσσερεις ειδικότητες στο πρωινό 1ο ΕΠΑΛ και δύο στο Εσπερινό ΕΠΑΛ.

Στο 1ο ΕΠΑΛ έχουμε: Τεχνικούς Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών, Τεχνικούς Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Εγκαταστάσεων και Δικτύων, Τεχνικούς H/Y και Δικτύων Η/Υ, καθώς και Υπαλλήλους Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών. Αν αυξηθεί το μαθητικό δυναμικό μπορεί να λειτουργήσουν μελλοντικά και άλλες ειδικότητες, ενώ θεσπίστηκε και τέταρτο έτος εξειδίκευσης με μαθητεία.

Το απόγευμα στο Εσπερινό ΕΠΑΛ έχουμε: Τεχνικούς Μηχανικούς Θερμικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, Τεχνικούς Οχημάτων.

Οι εγγραφές γίνονται μέχρι την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, ημέρα Αγιασμού σε όλα τα σχολεία.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του σχολείου: http://blogs.sch.gr/1epal-lefkad