Αρχίζει η υποβολή αιτήσεων για το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Λευκάδας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Δήμος Λευκάδας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Λευκάδας και το Υπουργείο Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Λευκάδας στο οποίο υλοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ.
Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Λευκάδας ξεκινάει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την εκπαιδευτική χρονιά (Σεπτέμβριος 2015 έως Φεβρουάριο 2016), για τα ακόλουθα εκπαιδευτικά προγράμματα :

ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

1. Καινοτομία – Επιχειρηματικότητα – Διοίκηση Επιχειρήσεων (25 ώρες)
2. Αγωγή Υγείας – Πρώτες Βοήθειες ( 25 ώρες)
3. Επεξεργασία κειμένου – Διαδίκτυο (Ι) (50 ώρες)
4. Υπολογιστικά Φύλλα – Παρουσιάσεις (ΙΙ) (50 ώρες)
5. Δημιουργία Ιστοσελίδας (50 ώρες)
6. Ελληνικό Αλφαβητικό σύστημα( 25 ώρες)
7. Βελτιώνω την ορθογραφία μου ( 25 ώρες)
8. Βασικά Αγγλικά Α1 (50 ώρες)
9. Βασικά Αγγλικά Α2 (50 ώρες)
10.Αγγλικά για τον Τουρισμό (25 ώρες)
11.Βασικά Ιταλικά Α1 (50 ώρες)
12.Βασικά Ιταλικά Α2 (50 ώρες)
13.Ιταλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) ( 25 ώρες)
14.Βασικά Γερμανικά Α1 ( 50 ώρες)
15.Βασικά Γερμανικά Α2 ( 50 ώρες)
16.Γερμανικά για τον τουρισμό ( Α1- Α2) (25 ώρες)
17.Ρωσικά για τον τουρισμό ( Α1- Α2) (25 ώρες)
18.Διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων (25 ώρες)
19.Εικαστικό Εργαστήρι (50 ώρες)

ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

1. Δεξιότητες Αυτόνομης διαβίωσης (25 ώρες)
2. Διαδικτυακή προβολή και διαχείριση επιχείρησης τουριστικών υπηρεσιών (25 ώρες)

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να τα παρακολουθήσουν δωρεάν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης.
Απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης και υποβολή φωτοτυπίας της αστυνομικής ταυτότητας. Η αίτηση ισχύει για όλη την εκπαιδευτική περίοδο 2015-2016.
Η ημερομηνία έναρξης ενός εκπαιδευτικού προγράμματος εξαρτάται από τη συμπλήρωση του απαιτούμενου αριθμού εκπαιδευομένων. Η επιλογή των εκπαιδευομένων γίνεται με σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης τους.
Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του εκπαιδευτικού προγράμματος χορηγείται Βεβαίωση Παρακολούθησης

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8, που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους .

Για πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε από Δευτέρα έως Πέμπτη και ώρες 9:00 – 13:30 στο γραφείο του ΚΔΒΜ Λευκάδας:

• Δ/νση Θεοδώρου Στράτου 1 (πρώην Κ.Ε.Κ. Νομαρχίας, έναντι ΟΤΕ)

• Τηλ.: 26450 25910

• email: [email protected]

Για τους ενδιαφερόμενους εκτός της πόλης της Λευκάδας οι αιτήσεις είναι διαθέσιμες στα ΚΕΠ κάθε περιοχής.

Λευκάδα 09-09-2015